Telkom Knockout (16 October)
Refresh
20:00
Orlando Stadium
Orlando PiratesvUniversity of Pretoria
PA Sport